previous arrow
next arrow
Slider

ตรวจสอบ Keyword ที่ถูกค้นหามากที่สุดด้วย Google Keyword Planner

ตรวจสอบ Keyword ที่ถูกค้นหามากที่สุดด้วย Google Keyword Planner

การที่คุณนั้นจะทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นถูกค้นหามากที่สุดและขึ้นเป็นอันดับแรกของหน้า google แล้ว การที่คุณเริ่มต้นโดยการทำ SEO นั้นก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีแลัจะให้ดีขึ้นไปอีกการปรับปรุงและการที่คุณมีการวางแผนในการสร้างนั้นก็สำหรับและเครื่องที่เราอยากให้ท่ารู้จักอีกหนึ่งอันนั้นก็คือ Google Keyword Planner ที่จะทำให้คุณสามารถค้นหาคำที่มีการค้นหามากที่สุดได้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางเพื่อแนวทางการเป็นเว็บไซต์ที่ถูกค้นหามากที่สุด

ในเมื่อ SEO คือการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และคอนเทนต์ แสดงว่า Google และ Search Engine อื่นๆ ย่อมมีหลักเกณฑ์การตรวจสอบและให้คะแนนอยู่ โดยฝั่ง Search Engine จะส่งเหล่า Bot เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์คุณเป็นอยู่เรื่อยๆ แล้วดูความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับ Keyword ใดบ้าง อีกทั้งโครงสร้างและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เป็นอย่างไร

วิธีการให้คะแนนอย่างละเอียดนั้นไม่มีการไม่เปิดเผยออกมา แต่มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกจำนวนมากได้ทดลองและคาดการณ์กันว่า Search Engine อันดับ 1 ของโลกอย่าง Google มีการใช้เกณฑ์อะไรบ้าง เราจึงใช้เกณฑ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการทำ SEO โดยเว็บไซต์ Backlinko ได้สรุปปัจจัย 200 อย่างที่คาดว่ามีผลต่ออันดับใน Google ไว้ในบทความ Google’s 200 Ranking Factors: The Complete List

จากหลักเกณฑ์จำนวนมากในการทำ SEO ผมสรุปเป็นด้านหลักๆ เป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา, ด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพเว็บไซต์ และด้านความน่าเชื่อถือ ทั้ง 3 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Posted in SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *